No more adult ads! Advertisements are the only income we have. If you do not interact with ads or use Adblock, this website cannot survive.
Vetenskapens Värld
Watch Trailer beta
Vetenskapens Världhttps://i0.wp.com/nyafilmer1.com/wp-content/uploads/2018/01/495487887.jpgUnknown
9.5
Your Vote:
Voting: 9.5 /10 (32)
55,007 Views

Vetenskapens Värld

Populärvetenskapliga tv dokumentärprogrammet Vetenskapens värld ligger alltid i framkant för att rapportera om de senaste forskningsrönen. Programmets mål är att alltid visa det bästa som producerats i den internationella TV-världen, i science-området. Programmet redaktionella teamet arbetar med många av världens ...ledande tv-bolag att förse tittarna med ett så brett utbud av spännande artiklar och videor som möjligt. Show More
To access Nyafilmer without any issue please start using 8.8.8.8 Google DNS or 1.1.1.1 Cloudflare DNS. You don't need to install anything to change your DNS. Click here to see how to change it.

Season List

Please select episode

  • Details
  • REMOVE ADS!

    We accept donations with Crypto! You can remove ads for a month with only $2.50 donation.

    If you would like to enjoy ad free experience, visit the donation page and remove ads from your account now!